ویژگی کفش های طبی کودکان و نوجوانان

ویژگی کفش های طبی کودکان و نوجوانان

رویه های کفش های طبی کودکان و نوجوانان باید چرمی دارای انعطاف پذیری متوسط باشد و زیاد خشک و نرم نباشند .

کفش های طبی کودکان باید دارای بند یا چسب باشد تا به علت پوشیدن های زیاد و گرمای داخل آن ، تغییر شکل نیابد و بتوان با دیواره های آن ها را با تنظیم بندها مستحکم کرد.

برای جلوگیری از فشرده کردن انگشتان پا پنجه کفش های طبی کودکان و نوجوانان باید پهن باشد زیرا استفاده از کفش تنگ در کودکی باعث تغییر حالت و ایجاد قوس کف پا می شود.

برای جلوگیری از انحراف پاشنه به داخل و خارج پاشنه های کفش های طبی کودکان و نوجوانان باید دو لایه و قوام دار باشد زیرا پاشنه اندام های تحتانی را تغییر می دهد .

کف کفش در کفش های طبی کودکان و نوجوانان باید انعطاف پذیری و ضربه گیری داشته باشد زیرا در کف های خشک ضربه های وارده به مفاصل و ستون فقرات وارد می شود.

از این رو متخصصین کفش بالساوا کفش چرم طبی با کیفیت در این راستا تولید کرده اند که علاوه بر تولید کفش های طبی برای کودکان، کفش طبی مردانه و کفش زنانه نیز تولید کرده اند .