نتایج قرعه کشی 16 الی 22 تیر ماه 1397

نتایج قرعه کشی 16 الی 22 تیر ماه 1397

نام کاربری جایزه مقام
Ali1boutique یک جفت کفش نفر اول
Nahal710 بن تخفیف 60 هزار تومانی نفر دوم
Diaana2330 بن تخفیف 50 هزار تومانی نفر سوم
Aliasgharbazgosha بن تخفیف 40 هزار تومانی نفر چهارم
Hastiw_mt بن تخفیف 30 هزار تومانی نفر پنجم