مراقبت های کفش چرم در برابر باران و برف

مراقبت های کفش چرم در برابر باران و برف

اگر کفش چرم شما بر اثر برخورد برف و باران خیس و لکه دار شده باشد چه باید کرد؟

کارشناسان بالساوا در این رابط می گویند: بعد از خرید کفش در هنگام باران یا برف اگر کفش مجلسی شما خیس شد، کفش هایتان را با روزنامه پر کنید تا کفش حالت خود را از دست ندهد. همچنین از گذاشتن کفش نزدیک شوفاژ یا منابع گرمایی پرهیز کنید، چون این کار کفشتان را سریع خشک می کند و ممکن است کفش چرم ترک بردارد.این راهکرد برای تمامی کفش ها چه کفش مردانه و چه کفش زنانه و حتی کفش بچه گانه صدق می کند.