اندازه در ساختار کفش و سایز کفش

اندازه در ساختار کفش و سایز کفش

اندازه در ساختار کفش و سایز کفش

تولیدی کفش چرم بالساوا با تولید انواع کفش مردانه، کفش زنانه، کفش دخترانه و پسرانه، کفش بچه گانه، در سایزهای مختلف برای هر سلیقه ای در شهر تبریز مهد کفش چرم ایران واقع شده است. کفش تبریز شهرتی دیرینه دارد.

اندازه کفش نشانه خوبی از اندازه مناسب کفش برای یک فرد است. اغلب آن شامل تعدادی است که نشان‌دهنده طول است زیرا بسیاری از تولیدکنندگان کفش فقط یک عرض استاندارد برایدلایل اقتصادی فراهم می‌کنند.

سیستم‌های اندازه کفش متفاوتی وجود دارند که در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرند.

این سیستم‌ها با آنچه که اندازه‌گیری می‌کنند فرق دارند، کدام واحد اندازه‌گیری مورد استفاده قرار می‌گیرد و در آن اندازه صفر یا یک قرار دارد.

تنها چند سیستم، پهنای پای خود را نیز در نظر می‌گیرند.

برخی از مناطق از سیستم‌های مختلف کفش برای انواع مختلفی از کفش‌ها استفاده می‌کنند.

واحدهای اندازه‌گیری کفش به طور گسترده در سراسر دنیا متفاوت هستند.

اندازه‌های اروپایی در میدان های پاریس اندازه‌گیری می‌شوند که ارزش دو سوم یک سانتیمتر را دارند.

بریتانیا و واحدهای آمریکایی تقریبا یک چهارم اینچ هستند و از ۸ / ۸ اینچ شروع می‌کنند. اندازه کفش مردانه و زنانه اغلب دارای ترازوهای متفاوتی هستند. اندازه کفش اغلب با استفاده از دستگاه Brannock اندازه‌گیریمی‌شود که می‌تواند هم عرض و هم اندازه طول پا را تعیین کند.

واحدهای اندازه‌گیری کفش به طور گسترده در سراسر دنیا متفاوت هستند. اندازه‌های اروپایی در میدان های پاریساندازه‌گیری می‌شوند که ارزش دو سوم یک سانتیمتر را دارند. بریتانیا و واحدهای آمریکایی تقریبا یک چهارم اینچهستند و از ۸ / ۸ اینچ شروع می‌کنند. اندازه کفش مردانه و زنانه اغلب دارای ترازوهای متفاوتی هستند. اندازهکفش اغلب با استفاده از دستگاه Brannock اندازه‌گیری می‌شود که می‌تواند هم عرض و هم اندازه طول پا را تعیین کند.