عضویت در باشگاه مشترکین برند بالساوا

مشتریان گرامی در هنگام خرید کد عضویت باشگاه مشترکین برند بالساوا را دریافت می نمایند. پس از آن، هنگام خریدهای بعدی، مشتریان با اعلام کد عضویت به همکاران برند بالساوا در فروشگاه، از کسب امتیازات بیشتر و همچنین تخفیفات بهره مند می شوند. 

فرمول محاسبه امتیازات و همچنین تخفیفات در صفحه باشگاه مشترکین برند بالساوا قابل مشاهده می باشد.