راهنمای اندازه ی کفش های بالساوا

جدول اندازه های کفش
اندازه های کفش بالساوا بر مبنای اندازه های اروپایی می باشد. بنا به اینکه در سیستم اندازه های ژاپنی، طول پاهایتان بر اساس سانتیمتر می باشد این روش بهترین راه حل برای یافتن اندازه پاهایتان و تبدیل آن به اندازه های دیگر است.

ژاپنی – سانتیمتر آمریکایی انگلیسی اروپایی (بالساوا)  
      21 پسرانه
      22
      23
      24
      25
      26
      27
      28
16.5 11.5 11 29
17-17.5 12-12.5 11.5-12 30
18 13 12.5 31
18.5-19 13.5-1 13-13.5 32
19 1 13.5 33
20 2 1.5 34
21 3 2.5 35
22 4 3.5 36
22.5 4.5 4 37
23.5 5.5 5 38
24-24.5 6-6.5 5.5-6 39
25 7 6.5 40 مردانه
26 8 7.5 41
26.5 8.5 8 42
27.5 9.5 9 43
28 10 9.5 44
29 11 10.5 45
29.5 11.5 11 46
      21 دخترانه
      22
      23
      24
      25
14.5 8.5 8 26
15.5 9.5 9 27
16.5 10.5 10 28
17.5 11.5 11 29
18 12 11.5 30
19 13 12.5 31
19.5-20 13.5-1 13-13.5 32
20.5 1.5 1 33
21.5 2.5 2 34
22 3 2.5 35
23 6 3.5 36 زنانه
23 6.5 4 37
24 7.5 5 38
24.5 8.5 6 39
25.5 9.5 7 40
26 10 7.5 41
26.5 10.5 8 42

سبد خرید

  • سبد خرید شما خالی است.