باشگاه مشترکین برند بالساوا

 

مشتریان گرامی برند بالساوا در هنگام خرید کد عضویت باشگاه مشترکین را دریافت می کنند. با هر خرید، مشتریان عزیز امتیازاتی را کسب می کنند تا در خریدهای بعدی از تخفیفات بیشتری استفاده کنند؛ همچنین با کسب امتیازات بیشتر می توانند شانس برنده شدن را در قرعه کشی ها و دریافت جوایز افزایش دهند.  

فرمول محاسبه امتیازات و دریافت تخفیف در باشگاه مشترکین بالساوا به شرح زیر است:

ردیف سطح مشتری وفادار حداقل امتیاز

برای رسیدن به این سطح

درصد دریافت امتیاز از مبلغ پرداختی درصد تخفیف ریالی

(از خرید بعدی)

1 1 ستاره 0 امتیاز هر هزار تومان یک امتیاز 10%
2 2 ستاره 200 امتیاز هر هزار تومان یک امتیاز 12%
3 3 ستاره 300 امتیاز هر هزار تومان یک امتیاز 13%
4 4 ستاره 500 امتیاز هر هزار تومان یک امتیاز 15%
5 5 ستاره 700 امتیاز هر هزار تومان یک امتیاز 17%
6 6 ستاره 1000 امتیاز هر هزار تومان یک امتیاز 20%
7 7 ستاره VIP 1500 امتیاز هر هزار تومان یک امتیاز 25%

نکته:

  • تمامی مشتریانی که از تخفیفات فصلی، جشنواره ای، درصدی، بن تخفیف، کوپن تخفیف، تخفیفات سازمانی، و دیگر تخفیفات استفاده می کنند از درصد تخفیف ریالی سطوح ستاره نمی توانند استفاده کنند ولی در آن خرید نیز از مبلغ پرداختی امتیاز کسب می کنند.
  • برای باقی ماندن در سطح مشتری وفادار نباید خرید بعدی، بیش از 200 روز از فاکتور آخرین خرید طول بکشد به این معنی که اگر در عرض 200 روز خرید بعدی انجام نشود امتیازها به صفر می رسد و سطح مشتری وفادار به یک ستاره انتقال پیدا می کند.

 

سبد خرید

  • سبد خرید شما خالی است.